Upcoming Events

Wed 13 Nov

TECHNO CIRCUS 11.13 OPEN 20:30 START 21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 20 Nov

TECHNO CIRCUS 11.20 OPEN 20:30 START 21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 27 Nov

TECHNO CIRCUS 11.27 OPEN 20:30 START 21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 04 Dec

TECHNO CIRCUS 10.30(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 11 Dec

TECHNO CIRCUS 12.11(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 18 Dec

TECHNO CIRCUS 12.18(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 08 Jan

テクノサーカス1.8(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 15 Jan

TECHNO CIRCUS 1.15(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 22 Jan

TECHNO CIRCUS 1.22(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Wed 29 Jan

TECHNO CIRCUS 1.29(WED)OPEN:20:30 START:21:00

SIRO-A
Tickets & Info
SHINJUKU KADOZA TOKYO, JAPAN
Load More